نوشته‌ها

کمپرسور چرخشی فشار قوی

کمپرسور چرخشی فشار قوی

کمپرسور چرخشی فشار قوی کمپرسور چرخشی فشار قوی جزو کمپرسور هایی با جابجایی مثبت می باشد که با حبس کردن گاز مبرد در بین دو اسکرال و چرخاندن سبب تراکم گاز ها می شود. کمپرسور چرخشی فشار قوی دارای دو صفحه مارپیچی است که یکی از صفحه ها ثابت و دیگری م…