نوشته‌ها

کمپرسور باد فشار قوی

کمپرسور باد فشار قوی

کمپرسور باد فشار قوی یکی از کمپرسورهای باد صنعتی پرکاربرد که میتواند هوا را تا حد زیادی متراکم کند کمپرسور فشار قوی می باشد. در کمپرسور باد فشار قوی افزایش فشار به منظور جبران فشار افت شده در خطوط میباشد. از کمپرسور باد فشار قوی میتوان برای فشر…
کمپرسور چرخشی فشار قوی

کمپرسور چرخشی فشار قوی

کمپرسور چرخشی فشار قوی کمپرسور چرخشی فشار قوی جزو کمپرسور هایی با جابجایی مثبت می باشد که با حبس کردن گاز مبرد در بین دو اسکرال و چرخاندن سبب تراکم گاز ها می شود. کمپرسور چرخشی فشار قوی دارای دو صفحه مارپیچی است که یکی از صفحه ها ثابت و دیگری م…