نوشته‌ها

کمپرسور اسکرو پاشش روغن Oil Inject

کمپرسور اسکرو پاشش روغن Oil Inject کمپرسور اسکرو پاشش روغن یا Oil Inject یکی از انواع کمپرسور هوا می باشد. این نوع کمپرسور اسکرو پاشش، مایع روغن را به محفظه تراکم تزریق می کند تا قسمت های متحرک کمپرسور را خنک و روان کند. فشار خروجی از…