نوشته‌ها

کمپرسور هوا

کمپرسور هوا

کمپرسور هوا کمپرسور هوا از دستگاه های پرکاربرد در صنایع مختلف می باشد. از کمپرسور هوا برای فشرده کردن هوا استفاده میکنند. در واقع کمپرسور هوا، هوا را در یک فشار مکش کرده و در فشار های بالاتر تحویل می دهد. حجم دستگاه در کمپرسور هوا اهمیت زیادی دا…