نوشته‌ها

کمپرسور اسکرو

کمپرسور اسکرو

کمپرسور اسکرو یکی از کمپرسورهای پراستفاده در صنایع کمپرسور اسکرو می باشد. کمپرسور اسکرو معمولا بدون وقفه کار میکند. در کمپرسور اسکرو چرخیدن روتور سبب چرخش موتور شده و باعث درگیر شدن دندانه های کمپرسور اسکرو می شود. پس از روش شدن کمپرسور ا…