نوشته‌ها

پایه فیلتر روغن

پایه فیلتر روغن

پایه فیلتر روغن پایه فیلتر روغن قطعه ای فلزی است که روغن موتور برروی آن سوار می شود. فیلتر روغن از طریق یک سری روزه برروی پایه فیلتر روغن قرار میگیرد و این روزه های از جابجایی و تکان خوردن فیلتر روغن جلوگیری میکنند. یکی از وظایف اصلی…