نوشته‌ها

پایه فیلترهای سپراتور و روغن

پایه فیلترهای کمپرسور اسکرو

پایه فیلترهای کمپرسور اسکرو پایه فیلترهای کمپرسور اسکرو قسمتی است که فیلترهای کمپرسور اسکرو روی آن نصب می شود همچنین پایه فیلترهای کمپرسور اسکرو از آلومینیوم ساخته شده و دارای رزوه 3/4 می باشد به طوری که پایه فیلترهای متنوعی با مواد مختلف …