نوشته‌ها

میکروفیلتر اولیه کمپرسور Pre Filter

میکروفیلتر اولیه کمپرسور Pre Filter

میکروفیلتر اولیه کمپرسور Pre Filter آلودگی هوای فشرده یک مشکل واقعی است که نمی توان آن را نادیده گرفت، حتی ساده ترین و ابتدایی ترین استفاده از هوای فشرده نیاز به حداقل تصفیه از جمله حذف آب، روغن و مواد جامد دارد. استفاده از میکروفیلتر اولیه کمپ…