نوشته‌ها

فیلتر جداسازی آب کمپرسور Water Separator

فیلتر جداسازی آب کمپرسور Water Separator

فیلتر جداسازی آب کمپرسور Water Separator فیلتر جداسازی آب کمپرسور هوای فشرده را از روغن مایع و ذرات کثیفی پاک می کند و بدون توجه به اندازه فشار ورودی و نوسانات جریان، همیشه فشار خروجی را ثابت نگه می دارد همچنین فیلتر جداسازی آب کمپرسور …