نوشته‌ها

فیلتر استریل کمپرسور Sterile Filter

فیلتر استریل کمپرسور Sterile Filter

فیلتر استریل کمپرسور Sterile Filter فیلتر استریل کمپرسور عمدتاً برای فیلتر کردن ناخالصی هایی مانند گرد و غبار، کثیفی ناشی از سایش فلز، آب تغلیظ شده، روان کننده ها، میعانات اسیدی، روغن و هیدروکربن ها در سیستم هوای فشرده استفاده می شود…