نوشته‌ها

کمپرسور باد فشار قوی

کمپرسور باد فشار قوی

کمپرسور باد فشار قوی یکی از کمپرسورهای باد صنعتی پرکاربرد که میتواند هوا را تا حد زیادی متراکم کند کمپرسور فشار قوی می باشد. در کمپرسور باد فشار قوی افزایش فشار به منظور جبران فشار افت شده در خطوط میباشد. از کمپرسور باد فشار قوی میتوان برای فشر…