نوشته‌ها

واحد هواساز کمپرسور

واحد هواساز کمپرسور

واحد هواساز کمپرسور واحد هواساز کمپرسور جزو اصلی ترین بخش های کمپرسور باد به شمار می رود. وظیفه اصلی واحد هواساز کمپرسور مکش هوای بیرون و فشرده سازی آن و در نهایت ذخیره این هوای فشره شده در مخزن های کمپرسور می باشد. واحد هواساز کمپرسور در دو نوع…