نوشته‌ها

مولد اکسیژن Oxygen Generator

مولد اکسیژن Oxygen Generator

مولد اکسیژن Oxygen Generator مولد اکسیژن Oxygen Generator، اکسیژن را از هوا جدا می کند تا گاز بتواند بلافاصله به فرآیندهای صنعتی وارد شود یا در مخازن تحت فشار ذخیره شود. مولد اکسیژن Oxygen Generator در ده‌ها کاربرد صنعتی از استخراج طلا گرفته …