نوشته‌ها

فیلتر کربنی کمپرسور Activated Carbon Tower

فیلتر کربنی کمپرسور Activated Carbon Tower

فیلتر کربنی کمپرسور Activated Carbon Tower قابلیت اطمینان فیلتراسیون هوای فشرده برای مبارزه مداوم با مشکلات ناشی از ورود آلودگی به سیستم هوا بسیار مهم است زیرا آلودگی به شکل خاک، روغن و آب می تواند منجر به رسوب لوله و خوردگی در مخازن تحت …