نوشته‌ها

خشک کن جذبی هیتردار

خشک کن جذبی هیتردار

خشک کن جذبی هیتردار  خشک کن جذبی هیتردار، یک فرآیند شیمیایی است که در آن بخار آب به مواد جذب کننده متصل می شود. ماده جذب کننده می تواند جامد یا مایع باشد. خشک کن جذبی هیتردار، نوعی خشک کن ترمیم کننده است. این خشک کن جذبی هیتردار هوا را از طر…