نوشته‌ها

خشک کن تبریدی Refrigerant Air Dryer

خشک کن تبریدی Refrigerant Air Dryer

خشک کن تبریدی Refrigerant Air Dryer خشک کن تبریدی Refrigerant Air Dryer رایج ترین خشک کن ها، در صنعت هستند و از یک مبدل حرارتی هوا به هوا و یک مبدل حرارتی هوا به مبرد، تشکیل شده اند. خشک کن تبریدی رطوبت هوای فشرده شما را، با متراکم کردن آب…