نوشته‌ها

تله آبگیر Water Trap

تله آبگیر Water Trap

تله آبگیر Water Trap تله آبگیر Water Trap، یک قطعه مهم برای جداسازی رطوبت موجود در هوا است. فشار هوا، بخار آب را خارج می کند و آن آب باید جایی در کمپرسور شما جمع شود. طیف وسیعی از تله آبگیر Water Trap، برای حذف آلاینده ها و زباله های ن…