نوشته‌ها

آنلودر و شیرآلات کمپرسور اسکرو

آنلودر و شیرآلات کمپرسور اسکرو آنلودر یا تخلیه کننده کمپرسور اسکرو، هوایی که وارد میشود به قسمت هوای کمپرسورهای اسکرو را کنترل می کند. همچنین هنگامی که واحدهای تهویه مطبوع توسط موتور الکتریکی در حال چرخش هستند این شیرها وظیفه کنترل ورود…