نوشته‌ها

طراحی و ساخت پکیج مولد اکسیژن

طراحی و ساخت پکیج مولد اکسیژن

طراحی و ساخت پکیج مولد اکسیژن طراحی و ساخت پکیج مولد اکسیژن با تعبیه یک پمپ مخصوص در آن انجام میشود که هوای اتاق را به درون خود کشیده و اکسیژن آن را جدا میکند و سبب تولید گاز اکسیژن می شود. با استفاده از طراحی و ساخت پکیج مولد اکسیژن م…