نوشته‌ها

شیرآلات کمپرسور

شیرآلات کمپرسور

شیرآلات کمپرسور شیرآلات کمپرسور جزو تجهیزاتی هستنید که جریان و فشار ورودی به کمپرسور ها را کنترل میکنند. شیرآلات کمپرسور از تجهیزات اساسی در سیستم لوله کشی کمپرسور ها را بشمار رفته و برای انتقال مایعات، گازها و بخارات بکار میروند. شیرآلا…