نوشته‌ها

کمپرسور هوای فشرده

کمپرسور هوای فشرده

کمپرسور هوای فشرده کمپرسور هوای فشرده دستگاهی است که برای فشرده و متراکم کردن هوا استفاده می شود. کمپرسور هوای فشرده یک ورودی به نام هواساز دارد که از طریق این ورودی هوا را مکیده و به داخل مخزن می فرستد. هوای فشرده در مخزن کمپرسور هوای فشر…