نوشته‌ها

درایر صنعتی

درایر صنعتی

درایر صنعتی جهت رطوبت زدایی هوای فشرده از درایر صنعتی استفاده میکنند. استفاده از درایر صنعتی در کمپرسور ها سبب پایین آمدن دمای دستگاه شده و آب و بخار موجود در درون کمپرسور را به طور کامل خشک میکند. کمپرسور دارای یک شیر جدا می باشد که آب و …