نوشته‌ها

کیت آنلودر

کیت آنلودر

کیت آنلودر کیت آنلودر یکی از قطعات اصلی در کمپرسور ها به شمار می رود. وظیفه کیت آنلودر این است که جریان هوایی را که به ایرند کمپرسور وارد می شود را کنترل میکند. زمانی که در کمپرسور ها افت فشار ایجاد می شود دریچه ورودی کیت آنلودر باز می …