نوشته‌ها

ترموستات ولو کیت کمپرسور اسکرو

ترموستات ولو کیت کمپرسور اسکرو

ترموستات ولو کیت کمپرسور اسکرو ترموستات ولو کیت، در خنک نگهداشتن روغن در کمپرسور اسکرو کمک می کند به طوری که ترموستات ولو کیت جزء رایج سیستم های کمپرسور اسکرو هستند همچنین از آنها به عنوان کنترل دما مورد استفاده قرار می گیرد. از ترموس…