نوشته‌ها

طراحی و ساخت پکیج مولد نیتروژن

طراحی و ساخت پکیج مولد نیتروژن

طراحی و ساخت پکیج مولد نیتروژن طراحی و ساخت پکیج مولد نیتروژن بر اساس جذب فشار برای تولید نیتروژن از هوای فشرده می باشد. در طراحی و ساخت پکیج مولد نیتروژن از دو برج جذبی که از ماده ای به نام مولمولاسیو پر شده است استفاده میشود. هوای فش…