نوشته‌ها

تله آبگیر

تله آبگیر

تله آبگیر از قطعات اصلی کمپرسور که برای جداسازی رطوبت موجود در هوا بکار می رود، تله آبگیر می باشد. استفاده از تله آبگیر در کمپرسور ها سبب بهبود عملکرد آنها می شود. تله آبگیر با کاهش میزان رطوبت از بروز آسیب در ماشین آلات نیز جلوگیری می کند…