نوشته‌ها

تجهیزات تصفیه هوای فشرده

تجهیزات تصفیه هوای فشرده

تجهیزات تصفیه هوای فشرده استفاده از تجهیزات تصفیه هوای فشرده در کمپرسور ها سبب افزایش عمر و راندمان میکروفیلتر ها، دایرها، اکسیژن و نیتروژن ساز می شود. تجهیزات تصفیه هوای فشرده بعد از کمپرسور نصب می شوند و بوسیله تجهیزات تصفیه هوای فشرده…