نوشته‌ها

تجهیزات هوای فشرده

تجهیزات هوای فشرده

تجهیزات هوای فشرده یکی از بخش های اصلی خطوط هوای کمپرسور ها تجهیزات هوای فشرده می باشد. اکثر کمپرسور های پیستونی که با هوای فشرده کار میکنند نیاز به تجهیزات هوای فشرده برای افزایش فشار کمپرسور دارند. در صورتی که در ساختار کمپرسور ها از ت…
تجهیزات تصفیه هوای فشرده

تجهیزات تصفیه هوای فشرده

تجهیزات تصفیه هوای فشرده استفاده از تجهیزات تصفیه هوای فشرده در کمپرسور ها سبب افزایش عمر و راندمان میکروفیلتر ها، دایرها، اکسیژن و نیتروژن ساز می شود. تجهیزات تصفیه هوای فشرده بعد از کمپرسور نصب می شوند و بوسیله تجهیزات تصفیه هوای فشرده…