درایر صنعتی

درایر جذبی

درایر جذبی

درایر جذبی درایر جذبی بصورت دو مخزن برج شکل ساخته میشود. در درون درایر جذبی مواد جذب کننده رطوبت وجود دارد که سطح آنها متخلخل بوده تا رطوبت بتواند در داخل این حفره ها به دام بیوفتد. از دو برج درایر جذبی معمولا همیشه یکی از آنها در مدار فعا…
درایر تبریدی

درایر تبریدی

درایر تبریدی نصب درایر تبریدی یکی از راه های آسان و کم هزینه برای جداسازی هوای فشرده در سیستم های فشرده سازی می باشد. زمانی که سیستم فشرده سازی هوا دارای درایر تبریدی باشد لوله کشی ها و تجهیزات بادی دچار زنگ زدگی نمیشود. در داخل ک…
درایر صنعتی

درایر صنعتی

درایر صنعتی جهت رطوبت زدایی هوای فشرده از درایر صنعتی استفاده میکنند. استفاده از درایر صنعتی در کمپرسور ها سبب پایین آمدن دمای دستگاه شده و آب و بخار موجود در درون کمپرسور را به طور کامل خشک میکند. کمپرسور دارای یک شیر جدا می باشد که آب و …