فیلتر های کمپرسور

فیلتر کربن اکتیو کمپرسور

فیلتر کربن اکتیو کمپرسور

فیلتر کربن اکتیو کمپرسور هنگامی که با کمپرسورهای هوا کار می کنید، خلوص هوا و فیلتراسیون بخش ضروری تعمیر و نگهداری آن ها است؛ بنابراین فیلترهای کربن اکتیو نقش مهمی در سیستم کمپرسور صنعتی شما دارند به طوری که انتخاب فیلتر کربن اکتیو مناسب نه تن…
فیلتر روغن و سپراتور

فیلتر روغن و سپراتور

فیلتر روغن و سپراتور در سیستم های صنعتی برای جدا کردن هوا و روغن از فیلتر روغن و سپراتور استفاده میکنند. فیلتر روغن و سپراتور به گونه ای طراحی شده است که مولکول های هوا به راحتی میتواند از آن عبور کند ولی مولکول های روغن از آن عبور نمیکند.…
پایه فیلتر روغن

پایه فیلتر روغن

پایه فیلتر روغن پایه فیلتر روغن قطعه ای فلزی است که روغن موتور برروی آن سوار می شود. فیلتر روغن از طریق یک سری روزه برروی پایه فیلتر روغن قرار میگیرد و این روزه های از جابجایی و تکان خوردن فیلتر روغن جلوگیری میکنند. یکی از وظایف اصلی…
میکرو فیلتر صنعتی

میکرو فیلتر صنعتی

میکرو فیلتر صنعتی میکرو فیلتر صنعتی وسیله ای است که برای تهویه هوا در کمپرسور ها استفاده می شود. آلاینده های بسیار ریز موجود در هوا بوسیله میکرو فیلتر صنعتی تهویه شده و هوا با استفاده از دستگاه های مخصوص پاکسازی خواهد شد. امروزه هوای…
تجهیزات تصفیه هوای فشرده

تجهیزات تصفیه هوای فشرده

تجهیزات تصفیه هوای فشرده استفاده از تجهیزات تصفیه هوای فشرده در کمپرسور ها سبب افزایش عمر و راندمان میکروفیلتر ها، دایرها، اکسیژن و نیتروژن ساز می شود. تجهیزات تصفیه هوای فشرده بعد از کمپرسور نصب می شوند و بوسیله تجهیزات تصفیه هوای فشرده…