رادیاتور کمپرسور

رادیاتور کمپرسور

رادیاتور کمپرسور

رادیاتور کمپرسور کمپرسور ها برای کارکرد نیاز به انرژی الکتریکی و یا سوختی دارند و پس از مدتی کارکرد دچار اصطکاک می شود و گرمای زیادی تولید میکند که این گرما سبب افزایش دمای بدنه کمپرسور نیز می شود. زمانی که دما افزایش پیدا کند راندمان کمپر…
رادیاتور و مبدل حرارتی آلومینیومی

رادیاتور و مبدل حرارتی آلومینیومی

رادیاتور و مبدل حرارتی آلومینیومی رادیاتور و مبدل حرارتی آلومینیومی در صنایع مختلف برای کاربرد های مختلف بکار می رود. رادیاتور و مبدل حرارتی آلومینیومی وسیله ای است که برای انتقال گرما بین مایعات و گاز ها استفاده می شود. هدف اصلی استفاده از را…