تجهیزات فرآوری گازهای صنعتی

مولد هیدروژن Hydrogen Generator

مولد هیدروژن Hydrogen Generator

مولد هیدروژن Hydrogen Generator نگرانی دیگری که اغلب توسط آزمایشگاه ها ذکر می شود، در مورد ایمنی تولید هیدروژن در محل به دلیل ویژگی های انفجاری گاز هیدروژن است. این نگرانی‌ها توسط مولدهای هیدروژن Hydrogen Generator آزمایشگاهی کاهش می‌یابد، زیرا…
مولد نیتروژن Nitrogen Generator

مولد نیتروژن Nitrogen Generator

مولد نیتروژن Nitrogen Generator مولد نیتروژن  Nitrogen Generator نوع PSA به طور گسترده در بسته بندی مواد غذایی و نوشیدنی، تولید الکترونیک، صنایع شیمیایی، تجهیزات پزشکی، تصفیه خانه های فاضلاب و موارد دیگر برای جداسازی گاز نیتروژن با خلوص بالا از ج…
مولد اکسیژن Oxygen Generator

مولد اکسیژن Oxygen Generator

مولد اکسیژن Oxygen Generator مولد اکسیژن Oxygen Generator، اکسیژن را از هوا جدا می کند تا گاز بتواند بلافاصله به فرآیندهای صنعتی وارد شود یا در مخازن تحت فشار ذخیره شود. مولد اکسیژن Oxygen Generator در ده‌ها کاربرد صنعتی از استخراج طلا گرفته …