تجهیزات صنعتی

تجهیزات مولد و فرآوری گاز

تجهیزات مولد و فرآوری گاز

تجهیزات مولد و فرآوری گاز شرکت هوا تجهیز خاورمیانه ارائه دهنده تجهیزات مولد و فرآوری گاز در ایران با بهترین کیفیت می باشد. تامین تجهیزات مولد و فرآوری گاز دشواری های زیادی دارد ولی شرکت هوا تجهیز خاورمیانه با تجربه چندین ساله خود در این زمینه توان…
طراحی و ساخت پکیج مولد نیتروژن

طراحی و ساخت پکیج مولد نیتروژن

طراحی و ساخت پکیج مولد نیتروژن طراحی و ساخت پکیج مولد نیتروژن بر اساس جذب فشار برای تولید نیتروژن از هوای فشرده می باشد. در طراحی و ساخت پکیج مولد نیتروژن از دو برج جذبی که از ماده ای به نام مولمولاسیو پر شده است استفاده میشود. هوای فش…
طراحی و ساخت پکیج مولد اکسیژن

طراحی و ساخت پکیج مولد اکسیژن

طراحی و ساخت پکیج مولد اکسیژن طراحی و ساخت پکیج مولد اکسیژن با تعبیه یک پمپ مخصوص در آن انجام میشود که هوای اتاق را به درون خود کشیده و اکسیژن آن را جدا میکند و سبب تولید گاز اکسیژن می شود. با استفاده از طراحی و ساخت پکیج مولد اکسیژن م…