خشک کن جذبی

خشک کن جذبی هیتردار

خشک کن جذبی هیتردار

خشک کن جذبی هیتردار  خشک کن جذبی هیتردار، یک فرآیند شیمیایی است که در آن بخار آب به مواد جذب کننده متصل می شود. ماده جذب کننده می تواند جامد یا مایع باشد. خشک کن جذبی هیتردار، نوعی خشک کن ترمیم کننده است. این خشک کن جذبی هیتردار هوا را از طر…
خشک کن جذبی بدون هیتر

خشک کن جذبی بدون هیتر

خشک کن جذبی بدون هیتر تصفیه هوای فشرده به صورت کارآمد، یک عنصر حیاتی در هر سیستم است. آلودگی ناشی از خاک، روغن و آب به طور بالقوه می تواند منجر به طیف وسیعی از مسائل، از جمله خوردگی لوله، آسیب به قطعات داخلی سیستم، محصولات فاسد شده، و …