خشک کن جذبی

مواد جاذب رطوبت درایر جذبی

مواد جاذب رطوبت درایر جذبی

مواد جاذب رطوبت درایر جذبی درایرهای جذبی نوعی خشک کن هوا هستند که از یک ماده جاذب برای حذف رطوبت هوای فشرده استفاده می کنند به علاوه دارای انواع مختلفی هستند که با توجه به نوع کاربرد آن ها، از انواع درایر جذبی استفاده می شود؛ بنابراین درا…
درایر جذبی

درایر جذبی

درایر جذبی اگر در محل خود هوای فشرده دارید ممکن است به درایرهای جذبی نیز احتیاج داشته باشید چرا که سیستم های هوای فشرده همیشه رطوبت تولید می کنند به طوری که اگر به نقطه شبنم فشار برسد، بخار آب متراکم می شود و می تواند بر بهره وری و تجهیز…
خشک کن جذبی هیتردار

خشک کن جذبی هیتردار

خشک کن جذبی هیتردار  خشک کن جذبی هیتردار، یک فرآیند شیمیایی است که در آن بخار آب به مواد جذب کننده متصل می شود. ماده جذب کننده می تواند جامد یا مایع باشد. خشک کن جذبی هیتردار، نوعی خشک کن ترمیم کننده است. این خشک کن جذبی هیتردار هوا را از طر…
خشک کن جذبی بدون هیتر

خشک کن جذبی بدون هیتر

خشک کن جذبی بدون هیتر تصفیه هوای فشرده به صورت کارآمد، یک عنصر حیاتی در هر سیستم است. آلودگی ناشی از خاک، روغن و آب به طور بالقوه می تواند منجر به طیف وسیعی از مسائل، از جمله خوردگی لوله، آسیب به قطعات داخلی سیستم، محصولات فاسد شده، و …