خشک کن تبریدی

درایر تبریدی

درایر تبریدی هوای فشرده حاوی رطوبت طبیعی است که می تواند بر کاربردهایی که نیاز به هوای بدون رطوبت دارند تأثیر منفی بگذارد بنابراین درایر ها راه حل معمولی برای از بین بردن رطوبت هستند به علاوه یکی از محبوب‌ترین گزینه‌ها درایرهای تبریدی اس…
خشک کن تبریدی Refrigerant Air Dryer

خشک کن تبریدی Refrigerant Air Dryer

خشک کن تبریدی Refrigerant Air Dryer خشک کن تبریدی Refrigerant Air Dryer رایج ترین خشک کن ها، در صنعت هستند و از یک مبدل حرارتی هوا به هوا و یک مبدل حرارتی هوا به مبرد، تشکیل شده اند. خشک کن تبریدی رطوبت هوای فشرده شما را، با متراکم کردن آب…