مخزن ذخیره سازی هوای فشرده و گازهای صنعتی نرمال

مخزن ذخیره سازی هوای فشرده و گازهای صنعتی نرمال

اصطلاح " گازه…
6 سپتامبر 2023/توسط htk-comp

مخزن ذخیره سازی هوای فشرده کمپرسور استاندارد

مخزن ذخیره سازی هوای فشرده کمپرسور استاندارد

مخزن ذخیره ساز…
6 سپتامبر 2023/توسط htk-comp

مخزن ذخیره سازی هوای فشرده فشار قوی

مخزن ذخیره سازی هوای فشرده فشار قوی

مخزن ذخیره سازی هو…
6 سپتامبر 2023/توسط htk-comp

فیلتراسیون و روغن مخصوص کمپرسور

فیلتراسیون و روغن مخصوص کمپرسور

روغن مخصوص کمپرسور هوا…
6 سپتامبر 2023/توسط htk-comp

بوستر هوای فشرده و گازهای صنعتی Gas Booster

بوستر هوای فشرده و گازهای صنعتی Gas Booster

بوسترهای گ…
6 سپتامبر 2023/توسط htk-comp

رادیاتور آلومینیومی کمپرسور اسکرو

رادیاتور آلومینیومی کمپرسور اسکرو

برای افزایش راندمان و کاهش مصرف انرژی …
9 آگوست 2023/توسط htk-comp

ترموستات ولو کیت کمپرسور اسکرو

ترموستات ولو کیت کمپرسور اسکرو

ترموستات ولو کیت، در خنک نگهداشتن روغن در …
9 آگوست 2023/توسط htk-comp

پنل کنترل کمپرسور اسکرو

پنل کنترل کمپرسور اسکرو

کمپرسورهای اسکرو برای عملکرد صحیح خود نی…
9 آگوست 2023/توسط htk-comp

پایه فیلترهای کمپرسور اسکرو

پایه فیلترهای کمپرسور اسکرو

پایه فیلترهای کمپرسور اسکرو قسمت…
9 آگوست 2023/توسط htk-comp

پایه فیلترهای سپراتور و روغن

پایه فیلترهای سپراتور و روغن

این نگهدارنده فیلتر یا همان پا…
9 آگوست 2023/توسط htk-comp
بارگذاری موارد بیشتر