مواد جاذب رطوبت درایر جذبی

مواد جاذب رطوبت درایر جذبی

درایرهای جذبی نوعی خشک کن هوا هستند که…
6 دسامبر 2023/توسط htk-comp

فیلتر کربن اکتیو کمپرسور

فیلتر کربن اکتیو کمپرسور

هنگامی که با کمپرسورهای هوا کار م…
6 دسامبر 2023/توسط htk-comp

کمپرسور دیزلی پرتابل

کمپرسور دیزلی پرتابل

یافتن یک کمپرسور دیزلی پرتابل منا…
5 نوامبر 2023/توسط htk-comp

کمپرسور دیزلی

کمپرسور دیزلی

کمپرسور دیزلی یک موتور دیزلی است که می توا…
5 نوامبر 2023/توسط htk-comp

درایر تبریدی

درایر تبریدی

هوای فشرده حاوی رطوبت طبیعی است که می تواند بر کار…
5 نوامبر 2023/توسط htk-comp

کمپرسور اسکرو

کمپرسور اسکرو

کمپرسورهای اسکرو از حرکت چرخشی توسط روتورها…
11 اکتبر 2023/توسط htk-comp

درایر جذبی

درایر جذبی

اگر در محل خود هوای فشرده دارید ممکن است به…
11 اکتبر 2023/توسط htk-comp

مخزن ذخیره سازی هوای فشرده و گازهای صنعتی نرمال

مخزن ذخیره سازی هوای فشرده و گازهای صنعتی نرمال

اصطلاح " گازه…
6 سپتامبر 2023/توسط htk-comp

مخزن ذخیره سازی هوای فشرده کمپرسور استاندارد

مخزن ذخیره سازی هوای فشرده کمپرسور استاندارد

مخزن ذخیره ساز…
6 سپتامبر 2023/توسط htk-comp

مخزن ذخیره سازی هوای فشرده فشار قوی

مخزن ذخیره سازی هوای فشرده فشار قوی

مخزن ذخیره سازی هو…
6 سپتامبر 2023/توسط htk-comp
بارگذاری موارد بیشتر