کمپرسور اسکرو

کمپرسور اسکرو

کمپرسور اسکرو
یکی از کمپرسورهای پراستفاده در صنایع کمپرسور اسکرو می باشد. کمپرسور اسکرو معمولا بدون وقفه کار میکند. در کمپرسور اسکرو چرخیدن روتور سبب چرخش موتور شده و باعث درگیر شدن دندانه های کمپرسور اسکرو می شود.

پس از روش شدن کمپرسور اسکرو، هوا از فیلتر عبور میکند و وارد قسمت هواساز می شود. هوا پس از ورود به این بخش در فضای مارپیچی بین دو روتور به دام می افتد و عملیات فشرده سازی شروع می شود. کمپرسور اسکرو در محدوده فشار ۸ تا ۱۲ بار و ظرفیت هوای ۲۰۰۰ لیتر بر دقیقه میتواند برای فشرده سازی هوا استفاده شود.

قطعات اصلی کمپرسور اسکرو

• روتور: کمپرسور اسکرو دارای دو روتور به صورت نر و ماده میباشد. روتور نر سبب چرخش روتور ماده می شود.

• شیر مکش: در کمپرسور اسکرو شیر مکش برای کنترل گاز های ورودی نصب می شود و معمولا بصورت الکتریکی یا پنوماتیک می باشد.
• موتور: کمپرسور اسکرو قدرت خود را موتور میگیرد. موتور کمپرسور اسکرو میتواند در قدرت های مختلف و از برند های مختلفی باشد.
• سکشن روغن: این بخش از کمپرسور اسکرو از مخزن روغن، فیلتر روغن و فیلتر جدا کننده تشکیل شده است.

ویژگی های کمپرسور اسکرو

• عدم وجود نوسان در حداکثر فشار کاری در کمپرسور اسکرو
• در کمپرسور اسکرو قطعات اصطکاک کمتری باهم دارند لذا کمتر نیاز به تعمیر و تعویض قطعات پیدا میکنند.
• ظرفیت هوادهی در کمپرسور اسکرو به دلیل جریان یکنواخت از راندمان بالایی برخوردار است.
• کمپرسور اسکرو نسبت به سایر کمپرسور ها کم حجم می باشد.
• کمپرسور اسکرو به دلیل وجود نیرو های متعادل، فوندانسیون بسیار ساده ای دارد.
• کمپرسور اسکرو لرزش بسیار کمی دارد.
• کاهش میزان مصرف انرژی به نسبت ظرفیت کمپرسور
• کمپرسور اسکرو میتواند در حداکثر ظرفیت کار کند.
• نصب و راه اندازی کمپرسور اسکرو زمان کمتری نیاز دارد.