تجهیزات هوای فشرده

تجهیزات هوای فشرده

تجهیزات هوای فشرده
یکی از بخش های اصلی خطوط هوای کمپرسور ها تجهیزات هوای فشرده می باشد. اکثر کمپرسور های پیستونی که با هوای فشرده کار میکنند نیاز به تجهیزات هوای فشرده برای افزایش فشار کمپرسور دارند.

در صورتی که در ساختار کمپرسور ها از تجهیزات هوای فشرده استفاده نشود سبب افت فشار در مسیر می شود. بدون استفاده از تجهیزات هوای فشرده عملکرد کمپرسور ها به شدت افت می کند و در هنگام کار کردن انرژی بیشتری مصرف میکند. عملکرد تجهیزات هوای فشرده با افزایش فشار حرکت هوا نسبت مستقیمی دارد به همین دلیل انتخاب تجهیزات هوای فشرده مناسب برای کمپرسور ها اهمیت زیادی دارد.

تجهیزات هوای فشرده که برای هر کمپرسور انتخاب می شوند بستگی به نوع کمپرسور، تناسب کمپرسور، نوع لوله کشی و انتقال هوای فشرده در طول مسیر دارد. همچنین میزان هوایی که قرار است در کمپرسور ها فشرده شود در انتخاب تجهیزات هوای فشرده اهمیت زیادی دارد.

شـرکت هوا تجهیز خاوریانه یکی از شرکت های معتبر و با سابقه در زمینه ارائه تجهیزات هوای فشرده می باشد و پروژه های بزرگی که توسط این شرکت انجام میشود مطابق با استاندارد های ملی تجهیزات هوای فشرده می باشد .