بلوئر هوا

بلوئر هوا

بلوئر هوا
بلوئر هوا نوعی دستگاه دمنده می باشد که برای انتقال هوا و یا گاز استفاده می شود. بلوئر هوا انواع مختلفی دارد که در صنایع مختلف میتوان از آنها استفاده کرد. بلوئر هوا متناسب با کاربردی که در صنعت دارد باید انتخاب شود.

انواع بلوئر هوا مورد استفاده در صنایع

روتس بلوئر هوا: این نوع بلوئر هوا دارای کاربرد مکنده و دمنده می باشد. در صورتی که بخواهیم از ویژگی مکنده بلوئر هوا روتس استفاده کنیم باید دو پمپ بصورت سری بکار روند تا نتیجه ی مطلوبی بدست آید. روتس بلوئر هوا در اندازه و ظرفیت های مختلفی میتواند ساخته شود و از اصلی ترین اجزای سازنده روتس بلوئر هوا میتوان به یک پوسته، دو موتور و سه لاب اشاره کرد. مزیت اصلی روتس بلوئر هوا این است که هوای خروجی از آن کاملا خشک است و هیچگونه روغن و یا مواد دیگر ندارد.

بلوئر هوا ساید چنل: در صورتیکه دمنده با فشار کم مور نیاز باشد میتوان از بلوئر هوا ساید چنل استفاده کرد. بلوئر هوا ساید چنل قابلیت تولید در اندازه های مختلف را دارد و در بیشتر صنایع که هوای خروجی با فشار کم مورد نیاز است میتوان از بلوئر هوا ساید چنل استفاده کرد.

فن بلوئر هوا: جریان هوا بالایی توسط پروانه های فن بلوئر هوا تولید می شود ولی این جریان تولید شده فشار بالایی ندارد. در فن بلوئر هوا با حرکت سریع روتور این جریان ایجاد می شود. فن بلوئر هوا بوسیله موتور الکتریکی کار میکند ولی در فن بلوئر هوا بزرگتر میتوان از موتور های دیزلی نیز استفاده کرد.

اسکرو بلوئر هوا: این نوع بلوئر هوا دارای دو محور بوده که با حرکت این محور ها ، از یک طرف مکش ایجاد شده و از طرف دیگر هوا با فشار خارج می شود. از اسکرو بلوئر هوا در صنایعی که فشار بالایی مورد نیاز است استفاده می شود.