مخزن ذخیره هوا
وجود مخزن ذخیره هوا برای کمپرسور ها ضروری می باشد. یکی از اصلی ترین مزیت های استفاده از مخزن ذخیره هوا، ذخیره هوای فشرده توسط قسمت هواساز کمپرسور ها میباشد. به دلیل کاهش نوسانات فشار در سیستم های هوای فشرده معمولا در ساختار کمپورسور ها از مخزن ذخیره هوا استفاده میکنند. مخزن ذخیره هوا، هوای مورد نیاز سیستم ها را برای زمان های پرمصرف ذخیره میکند.

مخزن ذخیره هوا

مخزن ذخیره هوا

یکی از عواملی در ساخت مخزن ذخیره هوا اهمیت زیادی دارد اندازه مخزن ذخیره هوا می باشد. این مخزن ذخیره هوا اگر بزرگتر از حد معمول ساخته شود باید کپرسور در حالت تخلیه قرار بگیرد و اگر مخزن ذخیره هوا کوچک ساخته شود در اثر افت فشار آسیب خواهد دید.

برای ساخت مخزن ذخیره هوا از ورق های فولادی استفاده می کنند. ضخامت مخزن ذخیره هوا متغیر است و بسته به فشار کاری دستگاه ساخته می شود. مخزن ذخیره هوا براساس استاندارد بین المللی ASME می باشد.

مخزن ذخیره هوا

مخزن ذخیره هوا

دلایل استفاده از مخزن ذخیره هوا

  •  مخزن ذخیره هوا در زمانهای اوج مصرف هوای فشرده را بدون نیاز به کمپرسور بزرگتر تامین میکند.
  • از مخزن ذخیره هوا برای جلوگیری از ورود آب کندانس شده به لوله های انتقال هوا استفاده میشود.
  • برای جلوگیری بیش از حد روشن و خاموش کردن کمپرسور از مخزن ذخیره هوا استفاده میکنند.
  • استفاده از مخزن ذخیره هوا سبب میشود هوای فشرده با جریان کمتری تولید شود که این عامل سبب کاهش هزینه مصرفی نیز می شود.
  • مخزن ذخیره هوا سبب خنک سازی هوای فشرده و جداسازی مقداری از رطوبت و روغن موجود در هوای تولید شده می شود.