فیلتر روغن و سپراتور

فیلتر روغن و سپراتور

فیلتر روغن و سپراتور
در سیستم های صنعتی برای جدا کردن هوا و روغن از فیلتر روغن و سپراتور استفاده میکنند. فیلتر روغن و سپراتور به گونه ای طراحی شده است که مولکول های هوا به راحتی میتواند از آن عبور کند ولی مولکول های روغن از آن عبور نمیکند. فیلتر روغن و سپراتور بعد از مدت ها کارکرد اشباع می شود و نیاز به تعویض دارد. مدت زمان کارکرد مفید فیلتر روغن و سپراتور بستگی به نوع روغن، فشار کاری و دمای کاری دارد.

فیلتر روغن و سپراتور

فیلتر روغن و سپراتور

منافذی که برروی فیلتر روغن و سپراتور قرار دارد بعد از مدتی کارکرد بسته می شود و فیلتر روغن و سپراتور دیگر قادر به جداسازی هوا و روغن نمی باشد که در این صورت میزان اختلاف فشار در داخل و خارج از کمپرسور افزایش می یابد. میزان کارکرد مفید فیلتر روغن و سپراتور معمولا بین هزار تا شش هزار ساعت می باشد و بهتر است فیلتر روغن و سپراتور بعد از چهار هزار ساعت کارکرد تعویض شود تا عملکرد سیستم های صنعتی دچار مشکل نشود.

فیلتر روغن و سپراتور

فیلتر روغن و سپراتور

اولین مرحله از جداسازی به وسیله فیلتر روغن و سپراتور به کمک نیروی گریز از مرکز انجام می شود و بعد از انجام فشرده سازی، ترکیب روغن و هوا با حرکت چرخشی وارد مخزن سپراتور می شود در این قسمت ذرات درشت بوسیله نیروی گریز از مرکز به طور کامل جدا می شود.در مرحله بعد هوا که دارای ذرات روغن ریز می باشد به سمت فیلتر روغن و سپراتور حرکت میکند. فیلتر روغن و سپراتور در ساختار خود دو ورق توری فلزی دارد که در بین این ورق ها لایه ای از الیاف مصنوعی از جنس میکروفایبرگلاس استفاده شده است. لایه میکروفایر کلاسی که در ساختار فیلتر روغن و سپراتور بکار رفته است میتواند کوچکترین قطعات روغن باقی مانده در هوا را نیز جدا کند و از ورود آن به دستگاه جلوگیری میکند.